SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí

Místo:

Valašské Meziříčí

Objednatel:

SUPŠ Valašské Meziříčí

Rozsah služeb:

Projekční práce, inženýrská činnost, autorský dozor

Doba trvání:

01/2020 - 10/2020

Popis stavby:

Stavební úpravy byly navrženy pro objekt Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí, vyjma jeho přístavby z roku 2015. Revitalizace objektu zahrnovala zateplení a výměnu vybraných výplní otvorů v obvodovém plášti budovy, včetně zateplení podstřešních prostor. Dále opravy obvodové konstrukce suterénu budovy, požárního schodiště, venkovní kanalizace.