Areál Hirschmann - 2. výrobní závod

Místo:

Vsetín, Bobrky

Objednatel:

Hirschmann Czech s.r.o.

Rozsah služeb:

Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, inženýrská činnost, dílčí projekční práce

Doba trvání:

04/2018 - 10/2019

Popis stavby:

Nová stavba 2. výrobního závodu společnosti Hirschmann Czech, s.r.o. včetně inženýrských sítí, zpevněných ploch, parkovišť, areálové komunikace a terénních úprav. Stavba slouží jako administrativní, výrobní, skladovací a expediční závod společnosti Hirschmann Czech s.r.o., která se zabývá výrobou, montáží a expedicí plastových komponent pro automobilový průmysl. Do 2. závodu bude přesunuta výroba z 1. výrobního závodu, který se nachází v blízkosti stavby.