Revitalizace objektu Smuteční obřadní síně na městském hřbitově ve Vsetíně

Místo:

Vsetín

Objednatel:

Město Vsetín

Rozsah služeb:

Projekční práce, inženýrská činnost, autorský dozor

Doba trvání:

01/2007 - 06/2009

Popis stavby:

Smuteční obřadní síň na městském hřbitově ve Vsetíně je architektonicky cenný objekt. Původní objekt, který pocházel z počátku 70. let 19. století, prošel rozsáhlou revitalizací, kterou projekčně provedla naše firma. Jednalo se o návrh komplexních stavebních úprav jak v interiéru, tak exteriéru objektu, včetně souvisejících inženýrských sítí a okolních zpevněných ploch.