O nás

Profil společnosti

Jsme dlouhodobě stabilně fungující firma se sídlem ve Vsetíně. V současné době je hlavní náplní společnosti projektová, inženýrská a realizační činnost. Projektujeme hlavně stavby průmyslového charakteru a projekty občanských, bytových, sportovních staveb středního rozsahu. Toto rozsáhlé spektrum druhů projektů je dáno vlastní odbornou kvalifikací firmy, a také úzkou dlouhodobou spoluprací s odbornými organizacemi. Zajišťujeme tedy komplexní portfólio služeb, které Vás provedou celým procesem stavby od návrhu a až k realizaci.

Jedním z pilířů činností společnosti IPR spol. s r. o. je specializace na odborné posuzování budov ze stavebně-energetického hlediska – vypracovávání energetických auditů. Tato problematika je v současnosti intenzivně řešena a je naprosto neoddělitelnou součástí téměř každého stavebního projektu v návaznosti na celosvětovou snahu o snižování emisí a hospodaření s energiemi.

Naše společnost dále zajišťuje kontrolní činnost na stavbách – investorský technický stavební dozor. Samozřejmostí poskytování této služby je sledování kvality prováděných prací, použitých materiálů a výrobků. Další součástí této činnosti je provádění některých diagnostických měřících prací, dokumentační činnost (záznam průběhu výstavby na video, fotografická dokumentace apod.).

Oddělení realizace staveb se zabývá také realizační činností inženýrským způsobem. Ve spoluprací s dlouholetými subdodavateli provádíme realizace staveb. Realizace vždy provádíme pomocí týmu profesně zkušených a samostatných pracovníků s důrazem na kvalitu a spokojenost investora.

Veškeré práce se ve firmě provádí na výpočetní technice. Softwarově je firma vybavena programy CAD se stavařskými a inženýrskými nástavbami, výpočtovými programy tepelné techniky, rozpočtovými programy apod. Aktuálně se zabýváme rozvojem firmy v oblasti BIM technologií, která se v budoucnosti stane nezbytnou součástí celého průběhu života staveb.

Snažíme se o neustálý profesní růst firmy ve všech odvětvích naší působnosti. Pokud Vás oslovilo portfólio našich služeb a máte zájem o spolupráci neváhejte nás kontaktovat. Nové investory a kolegy vždy vítáme a vážíme si jich stejně jako těch stávajících a minulých.

ipr logo 2020 typ2 var1 png

Stručná historie společnosti

Vznik společnosti

Společnost IPR spol.s r.o. vznikla na konci roku 1992 s počtem zaměstnanců 12. Hlavní náplní byla projekční činnost, dále obchodní činnost a poradenská činnost v oblasti dovozu strojů a technologií ze zahraničí.

Vývoj společnosti

V minulosti fungovalo ve společnosti také technicko-obchodní oddělení, které se zabývalo prodejem výkonné elektroniky. V následujících letech se toto oddělení zabývalo, prodejem balící techniky včetně servisu a prodeje spotřebního materiálu. Toto oddělení se v roce 1996 rozhodnutím valné hromady osamostatnilo a dnes funguje jako samostatná společnost TECHNOLOGY MORAVA spol. s r.o..

V počátcích společnosti IPR spol. s r.o. také fungovalo oddělení, které se zabývalo likvidací nebezpečného odpadu. Na pronajatém pozemku byla vybudována plocha na likvidaci zaolejované zeminy. Tato plocha fungovala do roku 1997.

Hlavní činnosti společnosti se v průběhu téměř třicetiletého fungování nezměnily, stejně jako naše zásady a cíle. Stále se snažíme stavby projektovat a realizovat k maximální spokojenosti svých zákazníků, a to v nejvyšších technických i technologických standardech.