O nás

Profil společnosti

V současné době je hlavní náplní společnosti projektová, inženýrská a realizační činnost. Projektujeme hlavně stavby průmyslového charakteru, stavby pro pyrotechniku, ale provádíme projekty i občanských, bytových, sportovních staveb a podobně. Toto rozsáhlé spektrum druhů projektů je dáno mimo vlastní odbornou kvalifikaci firmy také úzkou spoluprací s odbornými projekčními organizacemi, které doplňují části dokumentace podle příslušné profese, které naše společnost sama neprovádí nebo na ně nemá autorizaci.

V poslední době se IPR spol. s r. o. zabývá úzkou specializací na odborné posuzování staveb ze stavebně-energetického hlediska – vypracovávání energetických auditů. Společnost dále zajišťuje kontrolní činnost na stavbách – investorský technický stavební dozor. Součástí této činnosti je provádění některých diagnostických měřících prací, dokumentační činnost (záznam průběhu výstavby na video, fotografická dokumentace a pod.).

Oddělení realizace staveb se zabývá také realizační činností inženýrským způsobem. Společnost v současné době zaměstnává celkem 10 zaměstnanců. Tento počet je z hlediska zajišťování zakázek v regionu optimální a neuvažujeme v nejbližší době o zvyšování počtu zaměstnanců.

Veškeré práce se ve firmě provádí na výpočetní technice. Softwarově je firma vybavena programy CAD se stavařskými a inženýrskými nástavbami, výpočtovými programy tepelné techniky, rozpočtovými programy apod. Organizační firemní software a zakázkový systém programem slouží jako součást přípravy firmy na certifikaci ČSN EN ISO 9001/2001.

Stručná historie společnosti

Vznik společnosti

Společnost IPR spol.s r.o. vznikla na konci roku 1992 s počtem zaměstnanců 12. Hlavní náplní byla projekční činnost, dále obchodní činnost a poradenská činnost v oblasti dovozu strojů a technologií ze zahraničí.

Vývoj společnosti

V minulosti fungovalo ve společnosti také technicko-obchodní oddělení, které se zabývalo prodejem výkonné elektroniky. V následujících letech se toto oddělení zabývalo, prodejem balící techniky včetně servisu a prodeje spotřebního materiálu. Toto oddělení se v roce 1996 rozhodnutím valné hromady osamostatnilo a dnes funguje jako samostatná společnost TECHNOLOGY MORAVA spol.s r.o.

V počátcích společnosti IPR spol.s r.o. také fungovalo oddělení, které se zabývalo likvidací nebezpečného odpadu. Na pronajatém pozemku byla vybudována plocha na likvidaci zaolejované zeminy. Tato plocha fungovala do roku 1997.