• Post Author:

Rekonstrukce Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí probíhala od července do října roku 2020. Součástí rekonstrukce bylo hlavně snížení energetické náročnosti budovy. Na celé akci jsme se podíleli od samého začátku formou projekční činnosti od pasportizace stávajícího stavu objektu, až po dokumentaci pro provedení stavby. Ve fázi realizace stavby jsme plnili roli autorského dozoru.

Fotografie z akce

Hlavní stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti objektu, se týkaly zejména zlepšení celkového součinitele prostupu tepla obálkou budovy. Nového řešení se tedy dočkaly téměř všechny ochlazované konstrukce objektu.

Proběhlo kompletní zateplení obvodového pláště objektu pomocí kontaktního zateplovacího systému. Dále se zateplení dočkaly také všechny střešní a půdní konstrukce. Vzhledem z různorodosti objektu bylo jednotlivým střechám a podstřešním prostorům přistupováno zcela individuálně. Například bylo využito zateplení v podlaze půdního prostoru nebo využití foukané izolace do mezistřešního prostoru.

Celá koncepce byla podpořena také výměnou nevyhovujících výplní stavebních otvorů. V celém objektu tedy došlo k instalaci nových plastových nebo hliníkových oken a dveří. Objekt byl z velké části také doplněn o systém venkovních a vnitřních žaluzií.

Dále proběhly také sanační opravy spojené s hydroizolací spodní stavby, instalace nových anglických dvorků, instalace nových bleskosvodů a jejich uzemnění, renovace přilehlých venkovních ploch a schodišť.