• Post Author:

Rekonstrukce Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí probíhala od července do října roku 2020. Součástí rekonstrukce bylo hlavně snížení energetické náročnosti budovy. Proběhlo zateplení a stavební úpravy na obvodovém a střešním plášti objektu, včetně výměny oken a dveří. Na celé akci jsme se podíleli od samého začátku formou projekční činnosti a autorského dozoru.

Fotografie z akce