• Post Author:

Rekonstrukce Mateřské školy Ohrada Vsetín probíhala od července do října roku 2020. Součástí rekonstrukce bylo hlavně snížení energetické náročnosti budovy. Proběhlo zateplení a stavební úpravy na obvodovém a střešním plášti objektu, včetně výměny oken a dveří. Na celé akci jsme se podíleli od samého začátku formou projekční činnosti a technického dozoru stavebníka.

Fotografie z akce