• Post Author:

Během prázdnin roku 2020 prošla ZŠ Trávníky rekonstrukcí. Této akce jsme se účastnili od samého počátku přípravou projekčních prací od pasportizace stavby, přes studii, až po dokumentaci pro provádění stavby. Následně jsme vykonávali funkci autorského dozoru.

Fotografie z akce