• Post Author:

Během prázdnin roku 2020 prošla Základní Škola Trávníky ve Vsetíně rekonstrukcí. Této akce jsme se účastnili od samého počátku přípravou projekčních prací od pasportizace stavby, přes studii, až po dokumentaci pro provádění stavby. Následně jsme na akci vykonávali funkci autorského dozoru.

Fotografie z akce

Hlavním cílem stavebních prací bylo opravit šatny a hygienické zázemí ve spojovacím pavilónu (nazvaném Krček B). Pavilón je rozdělen na tři části, podélně jsou u obvodové konstrukce chodby s východy na zahradu (hřiště) a dopravní hřiště, uprostřed jsou šatny a umývárny pro uživatele sportovišť. Ve střední části se nachází úklidová místnost, technické prostory (prádelna, sklad) a sklad vybavení pro dopravní hřiště.

Stavební úpravy se týkali především výměny zařizovacích předmětů a oprav povrchů podlah, stěn a stropů. Do dispozic objektu se nijak nezasahovalo. Rekonstrukce si vyžádala také nemalý zásah do stávajícího vedení kanalizace, jelikož se při provádění zjistilo, že podzemní část je ve velmi špatném stavu a je třeba tento problém řešit.

.