Městské lázně ve Vsetíně prošly rozsáhlou rekonstrukcí, na které jsme se podíleli formou technického dozoru stavebníka, tedy města Vsetín. Akce probíhala nepřetržitě od ledna až do září roku 2020.

Fotografie z akce

Základem akce byla komplexní revitalizace technologického zázemí objektu, tato technologie je většině návštěvníků ukryta, jelikož se ve většině případů ukrývá v prvním podzemním podlaží stavby. Úprav se mimo jiné dočkaly rozvody vzduchotechniky, technologie pro úpravu vody, kanalizace… 

Další část úprav se týkala veřejně přístupné části. Byla provedena oprava vany hlavního plaveckého bazénu, oprava tobogánu, a to včetně dojezdového bazénku a nástupní věže. Významnými změnami prošly také jednotlivé části hygienického zázemí hostů městských lázní, tedy sprchy, toalety, sušárny a šatny.

Celý objekt byl také modernizován tak, aby vyhovoval platné legislativě a byl plně dostupný osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.