Městské lázně prošly rozsáhlou rekonstrukcí, na které jsme se podíleli formou technického dozoru stavebníka, tedy města Vsetín. Akce probíhala nepřetržitě od ledna až do září roku 2020.

Fotografie z akce